Kontakt
ZIAD Bielsko-Biała SA
aleja Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała

NIP: 547-16-39-980
REGON: 070844350
KRS: 0000071046 Viii WydziaŁ Gospodarczy Krajowego Rejestru SĄdowego W Bielsku-Białej
Akcjonariat (akcjonariusze):

1. Kapitał zakładowy - 31 294 800 zł (wpłacony)

2. Dematerializacja akcji - wskutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r." - Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika zarządu - Marcina Borgieła

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami: tel. 33 8138 220, e-mail: biuro@ziad.bielsko.pl

Data i treść wezwania do złożenia akcji w Spółce
Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w Spółce

3. Rejestr akcjonariuszy - Gmina Bielsko-Biała 100% udziału
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Regulamin Rejestru akcjonariuszy

4. Walne zgromadzenia
Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał.

Back to Top