40-lecie ziad
Oferta:
  "Targi" to nowoczesny system przeznaczony dla firm organizujacych imprezy targowe. Stworzony został w oparciu o wieloletnie doświadczenie w organizacji dużych międzynarodowych targów Energetab.

 • System pracuje z wykorzystaniem bezpiecznej bazy danych Microsoft SQL - sprawny dostęp do bazy danych pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników i szybkie przetwarzanie dużych ilości informacji, Interface przyjazny dla użytkownika - komfort typowy dla znanych aplikacji MS Windows
 • Logowanie użytkowników - kontrola dostępu do poszczególnych modułów i zmian danych w systemie
 • Eksport zestawień i analiz do formatów *.pdf i *.xls, W systemie można przechowywać zeskanowane materiały, m.in.: szkice stoisk, formularze i oglądać je w powiązaniu z danymi firm występujących na targach
 • Modułowa budowa oprogramowania pozwala zbudować konfigurację adekwatną do aktualnych potrzeb organizatora targów oraz umożliwia w razie potrzeby szybką aktualizację aplikacji oraz elastyczną rozbudowę oprogramowania o dodatkowe elementy
 • Funkcjonalność i zintegrowanie różnorodnych modułów SYSTEMU TARGI czyni z tego oprogramowania dobre i pewne narzędzie codziennej pracy
 • Zwiększenie efektywności pracy - zastąpienie wielu czynności wcześniej nieskorelowanych i wykonywanych indywidualnie w różnych systemach - znakomity zestaw narzędzi do przygotowania targów i współpracy z różnymi zespołami ludzi pracujących przy ich organizacji\
 • Wielomodułowy program w pełni zaspokajający potrzeby organizatora targów
 • Możliwość indywidualizacji systemu pod kątem specyfiki potrzeb klienta.

  System "Targi" obejmuje moduły:
 • MODUŁ KONTRAHENCI - to moduł, w którym zbierane są rozbudowane dane o firmach wystawiających się na targach i osobach reprezentujących te firmy
 • MODUŁ UMOWY - w tym module zbiera się wszelkie zamówienia firm wystawiających się na targach wraz z dodatkowymi informacjami nt. szczególnych wymagań każdego klienta
 • MODUŁ ZESTAWIENIA - zestawienia zamówień według różnych kryteriów, dla potrzeb biura organizatora targów lub współpracujących z nim służb (budowa stoisk, wyposażenie, zabudowa, media, oprawa plastyczna, katalog targowy, studio radiowe, organizacja wystąpień promocyjnych i konkursu, parkingi, bankiet, serwis sprzątający, spedycja). Program oferuje wiele różnego rodzaju analiz (np. zestawienia ilościowe i wartościowe zamówień i wpłat)
 • MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ - umożliwia łatwe sporządzanie i archiwowanie w systemie różnych dokumentów księgowych, pozwala na wystawianie dokumentów w walutach obcych (np. EUR), daje możliwość współpracy z systemem księgowym w firmie - import zarejestrowanych wpłat
 • MODUŁ FAKTURY MODUŁ SŁOWNIKI - definiowanie słowników zamówień i usług w różnych grupach
 • MODUŁ INFORMACJA - rejestracja przybyłych firm i pobranych przez wystawców materiałów
 • MODUŁ KATALOG
 • MODUŁ HARMONOGRAM - planowanie targów i zadań związanych z realizacja imprezy w wybranym okresie (np. roku kalendarzowym)


Back to Top